Udskriv

Klassifikationstest

Vi udfører klassifikationstest efter DS/EN 1307 og DS/EN 15114.

Disse to klassifikationsstandarder indeholder følgende test:

 • ISO 1765, Totaltykkelse.
 • ISO 1766, Luvhøjde over grundvæv.
 • ISO 8543, Totalvægt.
 • ISO 8543, Luvvægt over grundvæv.
 • ISO 1763, Antal tufts pr. dm².
 • ISO 105-B02, Lysægthed.
 • ISO 105-X12, Gnideægthed.
 • ISO 105-E01, Vandægthed.
 • EN 1963 (Lisson), Fiberindbinding.
 • ISO 10361, Vettermann trommel test.
 • EN 985, test A, Rullehjulsegnethed.
 • ISO 6356, Antistatiske egenskaber, personopladning.
 • EN 1814, Kantfasthed.
 • ISO 2551, Dimensionsstabilitet.
 • EN 1307, Klassificering (brugsklasse og luksusklasse).
 • EN 1307, annex F, Vandpletægthed.
 • EN 1307, Uldfibres modstandsdygtighed mod afslibning.
 • EN 1307, 0Cf-værdi (beregnet), app B2.

Vi udfører en lang række standardiserede test i vores lab